Tập thổi cao độ P1: Bài Tập Thổi những Note Nhạc Cao

Là Bài tập cho lối mím môi chắc để thổi lên được những note nhạc cao , mà tiếng sáo của note nhạc không bị xì, lép.


Có thể nói , là hơi khó cho bạn mới tập để điều khiển luồng hơi và môi mím, cho nên bạn cần tập từ đầu cho đến cuối của bài tập.
Đây là những bài tập thông dụng và có ích , tập cho cơ môi, khi mím có thể uyển chuyển , thích hợp với góc của miệng.
Tập 1 đoạn của bài tập , thổi nhiều lần , lập lại nhiều lần , cho đến khi thổi những đoạn có dấu nối liên tục, mà bạn thổi không bị ngắt quãng.
Lấy hơi những đoạn có dấu lấy hơi trên bài tập. Khi đã nhuần nhuyễn với tôc độ chậm.


Bạn có thể tăng tốc độ của nhịp nhanh dần và tập cho đến khi 1 lần lấy hơi.


Bài tập cho cách mím môi và những note nhạc ở note cao ,đây là bài tập bạn có thể tập hàng ngày.


Đoạn 1


[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/BTCaoDo4_practice.mp3"][/audio]

Đoạn 2

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/BTThoiCaoDo2_practice.mp3"][/audio]

Đoạn 3

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/BTCaiDo3_practice.mp3"][/audio]

Bài Tập Thổi những Note Nhạc Cao

Riêng những đoạn bài tập có những dấu thăng giảm , Sáo 10 và 11 lỗ

Đoạn 4 page 2

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/BTCaoDo4_practice.mp3"][/audio]

Đoạn 5 page 2

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/BTCaoDo5_practice.mp3"][/audio]

Đoạn 6 page 2

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/BTCaoDo6-practice.mp3"][/audio]

Bài Tập Thổi những Note Nhạc Cao

 

Search This Blog

Powered by Blogger.

Labels

Contributors