Luyện chạy ngón P7: Những đoạn Chạy Ngón tiêu biểu trong những bài nhạc

Bạn có thể thử 1 đoạn đầu trong bài Sonate của Bach.

Bài nầy có thể tập cho chạy ngón và giữ hơi.

Trong đoạn này , chạy ngón và giữ 1 hơi cho đến ô nhịp cuối

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/Sonate1_practice_mixdown.mp3"][/audio]

Những đoạn Chạy Ngón tiêu biểu trong những bài nhạc

Staccato và chạy ngón 1 đoạn trong Bouree Englaise của Bach

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/Bouree1_practice_mixdown.mp3"][/audio]

Staccato và chạy ngón 1 đoạn trong Bouree Englaise của Bach

Đoạn 2 chạy ngón và Staccato trong Bouree Anglaise- Bach

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/Bouree2_practice_mixdown.mp3"][/audio]

Đoạn 2 chạy ngón và Staccato trong Bouree Anglaise- Bach

Search This Blog

Powered by Blogger.

Labels

Contributors