Luyện chạy ngón P5: Chạy Ngón Dấu Nối

Chay Ngón 1

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/BTChayNgonphan5_practice.mp3"][/audio]

Chay Ngón 2

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/BTChayNgonPhan5-2_practice.mp3"][/audio]

Chay Ngón D trưởng

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/BTChayNgonPhan5D_practice.mp3"][/audio]

Chạy Ngón G

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/BTChayNgon5G_practice.mp3"][/audio]

Chạy Ngón F trưởng

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/BTChayNgon5F_practice.mp3"][/audio]

Chạy Ngón Dấu Nối

 

Search This Blog

Powered by Blogger.

Labels

Contributors