Luyện chạy ngón P4: Chạy Ngón Thang Âm cho Sáo 10 -11 lỗ

Chạy ngón page 10 Liên 4 móc Kép

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/BTChayNgon10b_practice.mp3"][/audio]

Chạy ngón page 10 Liên 4 móc Kép

Bài tập page 11

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/BTChayNgon11_practice.mp3"][/audio]

Bài tập page 11

Search This Blog

Powered by Blogger.

Labels

Contributors