Luyện chạy ngón P1: Bài tập chạy ngón Thang âm

Những bài tập chạy ngón hằng ngày, các bạn tập Sáo 6 lỗ , 10 lỗ , 11 lỗ


Những note nhạc sau dấu nối , không đánh lưỡi sau dấu nối


Những bài tập theo thang âm , giúp cho bạn mới bắt đầu tập ,có khả năng chạy ngón nhanh ,


Khi tập phải thổi cho tròn note nhạc và thổi đủ nhịp , hơi thổi ra cho đúng cao độ


Thang âm C:


[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/BTChayNgonTAmC_practice.mp3"][/audio]

Thang Âm Am

[audio wav="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/BTChayNgonTAmA_practice.wav"][/audio]

Thang Âm G

[audio wav="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/BTChayNgonTAmG_practice.wav"][/audio]

Thang Âm Em

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/BTChayNgonTAEm_practice.mp3"][/audio]

Bài Tập Chạy Ngón

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/BTChayNgonpage1_practice.mp3"][/audio]

Bài Tập Chạy Ngón

Bài Tập chạy ngón 2

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/BTChayNgonPage2_practice.mp3"][/audio]

Bài Tập chạy ngón

Bài Tập chạy ngón 3

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/BTChayNgonPage3_practice.mp3"][/audio]

Bài Tập chạy ngón 3a

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/BTChayNgonpage3a_practice.mp3"][/audio]

Bài Tập chạy ngón 3a

Search This Blog

Powered by Blogger.

Labels

Contributors