Bài tập Ngân hơi phần 1

Những Bài Nhạc Chọn Lọc Tập Ngân Hơi


ngân hơi note A , thổi chậm , nhấn từng chữ ha ha ha ( Xem bài viết về ngân hơi)


Bài Cây Thùy Dương , tập ngân hơi cho 2 sáo


[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/03/Nganhoi1.mp3"][/audio]

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/03/Nganhoi2.mp3"][/audio]

Kỹ thuật Ngân Hơi, Rung Hơi


Kỹ thuật Ngân Hơi, Rung Hơi


Tập ngân hơi , với những note nhạc trắng và note nhạc kéo dài


Kỹ thuật Ngân Hơi, Rung Hơi


Bài tập ngân hơi cho 2 sáo


Kỹ thuật Ngân Hơi, Rung Hơi


Kỹ thuật Ngân Hơi, Rung Hơi


Với bài nhạc Eternally


Tập ngân hơi trên những note nhạc kéo dài , và những note phạc phụ , không vuốt mà vỗ ngón


Kỹ thuật Ngân Hơi, Rung Hơi


Kỹ thuật Ngân Hơi, Rung Hơi


Kỹ thuật Ngân Hơi, Rung Hơi

Search This Blog

Powered by Blogger.

Labels

Contributors