Bài tập Ngân hơi phần 1

Những Bài Nhạc Chọn Lọc Tập Ngân Hơi


ngân hơi note A , thổi chậm , nhấn từng chữ ha ha ha ( Xem bài viết về ngân hơi)


Bài Cây Thùy Dương , tập ngân hơi cho 2 sáo


[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/03/Nganhoi1.mp3"][/audio]

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/03/Nganhoi2.mp3"][/audio]

Kỹ thuật Ngân Hơi, Rung Hơi


Kỹ thuật Ngân Hơi, Rung Hơi


Tập ngân hơi , với những note nhạc trắng và note nhạc kéo dài


Kỹ thuật Ngân Hơi, Rung Hơi


Bài tập ngân hơi cho 2 sáo


Kỹ thuật Ngân Hơi, Rung Hơi


Kỹ thuật Ngân Hơi, Rung Hơi


Với bài nhạc Eternally


Tập ngân hơi trên những note nhạc kéo dài , và những note phạc phụ , không vuốt mà vỗ ngón


Kỹ thuật Ngân Hơi, Rung Hơi


Kỹ thuật Ngân Hơi, Rung Hơi


Kỹ thuật Ngân Hơi, Rung Hơi

Search This Blog

Powered by Blogger.

Labels