Bài tập kỹ thuật vuốt ngón (phần 2)

Khi đã quen với những bài Tập Bỏ Ngón , Dấu Nối , Ngân Hơi các bạn tập sáo, bắt đầu làm quen với ngón vuốt. Vuốt liền bậc, và cách bậc ( bạn có thể xem bài viết Kỷ thuật ngón trên ống Sáo). Những bài tập trong chương này  là bài tập cho bài Kỷ thuật cơ bản trên Sáo Bạn có thể tham khảo bài trước:
Bài tập vuốt ngón


Bài tập vuốt ngón


Bài tập vuốt ngón


Bài tập vuốt ngón


Bài tập vuốt ngón


Bài tập vuốt ngón


Bài tập vuốt ngón


Bài tập vuốt ngón


Bài tập vuốt ngón


Bài tập vuốt ngón


Bài tập vuốt ngón


Bài tập vuốt ngón


Khi đã quen với những bài Tập Bỏ Ngón , Dấu Nối , Ngân Hơi các bạn tập sáo, bắt đầu làm quen với ngón vuốt.


Vuốt liền bậc, và cách bậc ( bạn có thể xem bài viết Kỷ thuật ngón trên ống Sáo).


Những bài tập trong chương này , là bài tập cho bài Kỷ thuật cơ bản trên Sáo


Cây Trúc Xinh , vuốt ngón liền bậc , cách bậc và phối hợp với ngân hơi. Bài tập kỹ thuật vuốt ngón


 Bài tập kỹ thuật vuốt ngón

Search This Blog

Powered by Blogger.

Labels

Contributors