Bài tập Kỹ thuật láy trên sáo trúc

Trong phần bài tập sau , hướng dẫn cho các bạn tập Sáo , bắt đầu làm quen với những kỷ thuật láy ngón.


kỹ thuật láy


Bài tập láy ngón


[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/03/BT4Layngon_practice.mp3"][/audio]

Bài tập láy ngón

Bạn có thể tham khảo bài kế tiếp cho phần kỹ thuật này:

 

Search This Blog

Powered by Blogger.

Labels

Contributors