Bài tập dấu nối P1: Dấu nối cơ bản

Sau khi bạn tham khảo bài viết dấu nối trong mục nhạc lý căn bản, thì đến với bài này, bạn sẽ luyện tập Bài tập dấu nối cơ bản.

Bài tập dấu nối P1: Dấu nối cơ bản

Bài tập dấu nối P1: Dấu nối cơ bản

Bài tập dấu nối P1: Dấu nối cơ bản

Bài tập dấu nối P1: Dấu nối cơ bản

Bài Tập page 2:

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/03/BTDauNoi2_practice.mp3"][/audio]

 bài tập dấu nối

Bài Tập page 3:

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/03/BTDaunoiInhlaoi_practice.mp3"][/audio]

X bài tập dấu nối

 

Các bạn có thể tham khảo các bài tiếp theo:

Search This Blog

Powered by Blogger.

Labels

Contributors