Bài Tập Đánh Lưỡi Kép 2

Các Bài Tập cho Kỷ thuật đánh Lưỡi Kép ( Staccato ). Bạn chỉ nên tập bài này, khi bạn đã học qua kỹ thuật đánh lưỡi kép và tập bài bài tập đánh lưỡi kép 1.

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/DanhLuoiKepP2_BT1-2.mp3"][/audio]

Đánh Lưỡi Kép 2 (Staccato )

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/DanhLuoiKepP2_BT2_mixdown.mp3"][/audio]

Đánh Lưỡi Kép 2 (Staccato )

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/DanhLuoiKepP2_BT3_mixdown.mp3"][/audio]

Đánh Lưỡi Kép 2 (Staccato )

Đánh Lưỡi Kép 2 (Staccato )

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/DanhLuoiKepP2_BT5_mixdown.mp3"][/audio]

Đánh Lưỡi Kép 2 (Staccato )

Sau khi luyện tập nhuần nhuyễn bài tập Đánh Lưỡi Kép 2, bạn hãy chuyển sang bài tập Đánh Lưỡi Kép 3 (Staccato ).

 

Search This Blog

Powered by Blogger.

Labels

Contributors