Cao Độ thổi được trên Sáo

no image
Đối với các bạn mới tập thổi sáo , điều đầu tiên là tạo cho mình quen với những note nhạc , giai điệu ,và vì mới bắt đầu vào nhạc cụ , nê...

Các loại tiêu sáo: Sáo ngang

no image
Có thể hiểu nôm na là loại sáo thổi ngang ( nói như vậy thì sáo mèo Ngang cũng là sáo ngang, nhưng chúng ta loại nó ra nhé). Cấu tạo chung c...

Hướng dẫn luyện hơi trước khi thổi sáo

no image
Hướng dẫn luyện hơi trước khi thổi sáo Tập thở, lấy hơi, là một trong những điều kiện quan trọng cho người mới tập sáo hơn tất cả. Ngay từ l...

Luyện chạy ngón P1: Bài tập chạy ngón Thang âm

no image
Những bài tập chạy ngón hằng ngày, các bạn tập Sáo 6 lỗ , 10 lỗ , 11 lỗ Những note nhạc sau dấu nối , không đánh lưỡi sau dấu nối Những bài ...

Luyện chạy ngón P2: Bài Tập Chạy Ngón và Chạy Ngón Dấu Nối kết hợp Đánh Lưỡi đơn

no image
Bài Tập chạy ngón page 12 [audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/BTChayNgonsaupage3_practice.mp3"][/audio] Bài ...

Luyện chạy ngón P3: Chạy Ngón Thang Âm với Cao Độ

no image
Bài tập page 8 [audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/BTChayNgon8_practice.mp3"][/audio] Bài tập page 8a [audio...

Luyện chạy ngón P4: Chạy Ngón Thang Âm cho Sáo 10 -11 lỗ

no image
Chạy ngón page 10 Liên 4 móc Kép [audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/BTChayNgon10b_practice.mp3"][/audio] Bà...

Luyện chạy ngón P5: Chạy Ngón Dấu Nối

no image
Chay Ngón 1 [audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/BTChayNgonphan5_practice.mp3"][/audio] Chay Ngón 2 [audio mp...

Luyện chạy ngón P6: Chạy Ngón Chromatic cho Sáo 10 -11 lỗ

no image
Bài Tập Chromatic , cho Sáo 10- và 11 lỗ Chạy Ngón page 15-1 [audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/BTChayNgon15_pra...

Luyện chạy ngón P7: Những đoạn Chạy Ngón tiêu biểu trong những bài nhạc

no image
Bạn có thể thử 1 đoạn đầu trong bài Sonate của Bach. Bài nầy có thể tập cho chạy ngón và giữ hơi. Trong đoạn này , chạy ngón và giữ 1 hơi ch...

Luyện chạy ngón P8: Chạy Ngón cho Sáo10- 11 lổ (2)

no image
Luyện chạy ngón P8: Chạy Ngón cho Sáo10- 11 lổ (2) [audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/Etude2_practice_mixdown.mp...

Tập thổi cao độ P1: Bài Tập Thổi những Note Nhạc Cao

no image
Là Bài tập cho lối mím môi chắc để thổi lên được những note nhạc cao , mà tiếng sáo của note nhạc không bị xì, lép. Có thể nói , là hơi khó ...

Tập thổi cao độ P2: Bài Tập Thổi những Note Nhạc Cao

no image
Tập thổi cao độ P2: Bài Tập Thổi những Note Nhạc Cao ( Vui lòng xem sheet nhạc và luyện tập theo sheet) Bạn có thể xem lại bài trước:  Tập t...

Kỹ thuật đánh lưỡi kép

no image
Đánh lưỡi kép là kỹ thuật đánh lưỡi, cộng với các kỷ thuật chạy ngón trên thang âm, và chạy ngón. Đây là bài tập sáo trúc  cơ bản cho người ...

Bài Tập Đánh Lưỡi Kép 1

no image
Sau khi học qua kiến thức cơ bản về kỹ thuật đánh lưỡi kép ở bài Kỹ thuật đánh lưỡi kép , bạn nên dành thời gian để luyện tập. Bài tập hôm n...

Bài Tập Đánh Lưỡi Kép 2

no image
Các Bài Tập cho Kỷ thuật đánh Lưỡi Kép ( Staccato ). Bạn chỉ nên tập bài này, khi bạn đã học qua kỹ thuật đánh lưỡi kép và tập bài bài tập ...

Search This Blog

Powered by Blogger.

Labels

Contributors