Bài tập Đánh Lưỡi Kép 3 (Staccato )

Các Bài Tập cho Kỷ thuật đánh Lưỡi Kép ( Staccato )


Sau khi các bạn đã đọc qua:

Hãy tiếp tục luyện bài tập số 3, bài đánh lưỡi kép Staccato.

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/03/DanhLuoiKepP3_BT1-3.mp3"][/audio]

Đánh Lưỡi Kép 3 (Staccato )

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/03/DanhLuoiKepP3_BT2_mixdown.mp3"][/audio]

Đánh Lưỡi Kép 3 (Staccato )

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/03/DanhLuoiKepP3_BT3_mixdown.mp3"][/audio]

Đánh Lưỡi Kép 3 (Staccato )

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/03/DanhLuoiKepP3_BT4_mixdown.mp3"][/audio]

Đánh Lưỡi Kép 3 (Staccato )

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/03/DanhLuoiKepP3_BT5_mixdown.mp3"][/audio]

Đánh Lưỡi Kép 3 (Staccato )

Sau khi luyện xong bài tập Đánh lưỡi kép 3, bạn hãy chuyển sang tập bài Đánh Lưỡi Kép 4 (Staccato - Triplet Studies )

Search This Blog

Powered by Blogger.

Labels

Contributors