Bài tập Đánh Lưỡi Kép 3 (Staccato )

no image
Các Bài Tập cho Kỷ thuật đánh Lưỡi Kép ( Staccato ) Sau khi các bạn đã đọc qua: Kỹ thuật đánh lưỡi kép Bài Tập Đánh Lưỡi Kép 1 Bài ...

Bài Đánh Lưỡi Kép 4 (Staccato - Triplet Studies )

no image
Bài Đánh Lưỡi Kép 4 (Staccato - Triplet Studies ) Sau khi các bạn đã đọc qua: Kỹ thuật đánh lưỡi kép Bài Tập Đánh Lưỡi Kép 1 Bài Tậ...

Bài tập Ngân hơi phần 1

no image
Những Bài Nhạc Chọn Lọc Tập Ngân Hơi ngân hơi note A , thổi chậm , nhấn từng chữ ha ha ha ( Xem bài viết về ngân hơi ) Bài Cây Thùy Dương , ...

Bài tập Ngân hơi phần 2

no image
Những Bài Nhạc Chọn Lọc Tập Ngân Hơi Bài Chiều Tím ,đánh lưỡi đơn rất nhẹ và vuốt những note nhạc phụ.Nếu bạn chưa tìm hiểu về kỹ thuật rung...

Bài tập Kỹ thuật láy trên sáo trúc

no image
Trong phần bài tập sau , hướng dẫn cho các bạn tập Sáo , bắt đầu làm quen với những kỷ thuật láy ngón. Bài tập láy ngón [audio mp3="htt...

Bài tập kỹ thuật vuốt ngón (phần 2)

no image
Khi đã quen với những bài Tập Bỏ Ngón , Dấu Nối , Ngân Hơi các bạn tập sáo, bắt đầu làm quen với ngón vuốt. Vuốt liền bậc, và cách bậc ( bạn...

Bài tập dấu nối P1: Dấu nối cơ bản

no image
Sau khi bạn tham khảo bài viết dấu nối trong mục nhạc lý căn bản , thì đến với bài này, bạn sẽ luyện tập Bài tập dấu nối cơ bản. Bài Tập pa...

Bài tập dấu nối P2: Dấu Nối Cơ Bản với bài Dân Ca

no image
Sau khi bạn tham khảo bài viết dấu nối trong mục nhạc lý căn bản , thì đến với bài này, bạn sẽ luyện tập Bài tập dấu nối cơ bản. Nếu chưa x...

Search This Blog

Powered by Blogger.

Labels

Contributors